Chuỗi thạch anh tóc vàng,thu hút nhiều khí tốt cho sức khỏe,tăng tài lộc S1103-1808

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Chuỗi thạch anh tóc vàng,thu hút nhiều khí tốt cho sức khỏe,tăng tài lộc S1103-1761

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Chuỗi thạch anh tóc vàng,thu hút nhiều khí tốt cho sức khỏe,tăng tài lộc S1103-1714

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Chuỗi thạch anh tóc vàng,thu hút nhiều khí tốt cho sức khỏe,tăng tài lộc S1103-2255

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Chuỗi thạch anh tóc vàng,gia tăng sức khỏe,thu hút tài lộc S1103-2219

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Thạch anh tóc vàng,gia tăng sức khỏe,thu hút tài lộc S866-468

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng hình giọt nước (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.5cm x

Thạch anh tóc vàng,gia tăng sức khỏe,thu hút tài lộc S866-948

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng hình giọt nước (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.7cm x

Vòng thạch anh tóc đỏ,thu hút nhiều khí tốt,giúp lưu thông khí huyết S910-1440

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay thạch anh tóc đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22

Vòng thạch anh tóc đỏ,thu hút nhiều khí tốt,giúp lưu thông khí huyết S910-1360

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay thạch anh tóc đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23


Đá Thạch Anh Tóc – Thạch Anh Tóc – Trang Sức Thạch Anh Tóc